I ASYM arbejder jeg med test, kvalitetssikring og udvikling i it-projekter.

ASYMs succes handler om at de mennesker jeg arbejder sammen med, rådgiver, coacher og hjælper oplever, at deres problemer bliver løst og at der sker noget værdifuldt for dem i samarbejdet med os.

ASYM APS er stiftet i 2003 af Anders Dinsen. Firmaet er velkonsolideret og har givet overskud i alle årene.

Navnet på firmaet er de første fire bogstaver i ordet asymmetri fordi der udvikles teknologi med drømme og idealer, altså æstetik og skønhed, symmetri. Men når man ser nøje efter er det asymmetrier, de små ting, der gør det store muligt, der interesserer mig.

Asymmetrierne kunne være fejlene, problemerne og afvigelserne fra standarden som man altid frygter, men asymmetrierne kunne også dække over det menneskelige element, muligheden for noget stort.

ASYM er et konsulentfirma, hvor de bærende værdier er passion for kvalitet og innovation.

Social ansvarlighed

Jeg har valgt at støtte ADHD-foreningen, UNICEF og A Help 2 U

Unicef Erhvervspartner 2017/18

Reklamer