I ASYM arbejder vi mest med ledelse, test og kvalitetssikring af it-systemer.

ASYMs succes handler om at de mennesker vi arbejder sammen med, rådgiver, coacher og hjælper oplever, at deres problemer bliver løst og at der sker noget værdifuldt for dem i samarbejdet med os.

ASYM APS er stiftet i 2003 af Anders Dinsen. Firmaet er velkonsolideret og har givet overskud i alle årene.

Navnet på firmaet er de første fire bogstaver i ordet asymmetri fordi vi udvikler teknologi med drømme og idealer, altså æstetik og skønhed, symmetri. Men i virkeligheden er alt asymmetrisk når man ser nøje efter, og det er asymmetrierne, de små ting, der undrer, der interesserer os.

Asymmetrierne kunne være fejlene, problemerne og afvigelserne fra standarden som man altid frygter, men asymmetrierne kunne også dække over det menneskelige element, muligheden for noget bedre, ja måske ligefrem dække over noget med passion?

ASYM er et konsulentfirma, hvor det bærende er en passion for kvalitet og nye muligheder.

Social ansvarlighed

ASYM APS har valgt at støtte ADHD-foreningen, UNICEF og A Help 2 U

Unicef